Merubah Nama Muallaf

islam_043Pertanyaan : Apakah wajib atas seorang yang mengumumkan keislamannya (Muallaf) untuk merubah namanya; seperti George, Yoseph atau selainnya ?

Jawaban : Tidak wajib baginya untuk merubah nama sebelum Islam, kecuali pada namanya ada makna penghambaan kepada selain Allah, akan tetapi disyariatkan untuk memperbagus namanya.

Apabila dia merubah namanya menjadi nama yang islami maka ini adalah sesuatu yang bagus, tetapi bukan kewajiban.

Dan jika pada namanya ada makna penghambaan kepada selain Allah seperti : Abdul Masih (Hamba Al-Masih/Yesus) dan yang serupa dengannya, maka wajib dirubah. Para ulama telah ijma’ (sepakat) bahwa wajib merubah nama yang ada makna pengahambaan kepada selain Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm (rahimahullah), Wa Billahit Taufiq. (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Majmu Fatawa, 4/381) (sn)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *