Jadwal Kajian Ba’da Magrib Semester Gasal 1440 / 2018

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang dengan nikmat-Nya niat-niat baik hamba dapat terlaksana.

Dengan memohon taufiq dan pertolongan Allah azza wa jalla, kajian rutin ba’da magrib di masjid Ar-Rahmah STDI Imam Syafi’i Jember telah dimulai kembali. Bagi masyarakat Jember dan sekitarnya dipersilahkan untuk hadir dan belajar bersama mengkaji ilmu agama islam dan diharapkan untuk mengajak keluarga dan sanak saudaranya.

 

Adapun jadwal kajian dapat dilihat di gambar yang tertera dan file kitab kajian dapat di download di https://stdiis.ac.id/category/agenda-p3m/kitab-untuk-kajian/

Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas agama-Nya. Amin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *