MASJID ANDA SANGAT TERHORMAT

masjid wallpaper (8)

Masjid merupakan tempat yang paling terhormat, lebih terhormat dari istananya para raja. Masjid lebih berhak disucikan dari pada bangunan lain. Kita wajib menjaga kemuliaannya, jangan sampai ternoda. Untuk itu perlu bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui etika dan sopan santun terhadap masjid.

Diantara adab yang perlu anda diperhatikan ketika ingin pergi ke masjid:

1.Peringatan kepada orang yang baru saja makan makanan yang berbau menyengat.

Rasulullah shallallah `alaihi wa sallam bersabda: “Siapa saja makan tumbuhan yang bau ini dilarang mendekati masjid kita, karena malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia.” (HR Bukhari Muslim).

Contoh makanan ini adalah: bawang merah, bawang putih, jengkol& petai. Tidak hanya makanan hal-hal lain yang berbau tidak sedap seperti: rokok, bau badan& bau baju, juga mengganggu orang di dalam masjid. Sedangkan mengganggu orang merupakan perbuatan dosa.

2.Ketika berjalan menuju masjid berjalanlah dengan tenang, jangan terburu-buru.

Hal ini membantu anda mempersiapkan hati dan pikiran untuk khusyuk ketika shalat. Sebaliknya jika anda terburu-buru atau bahkan berlari, akan membuat pikiran anda tidak khusyuk. Walaupun iqamat telah dikumandangkan jangan tergesa. Karena Rasulullah bersabda: “ Jika iqamat dikumandangkan janganlah terburu-buru tapi berjalanlah dengan biasa dan tenang. Jika anda sempat mendapatkan rokaat bersama jamaah, maka sholatlah dan rokaat yang tertinggal sempurnakanlah.” (HR Bukhari Muslim).

3.Disunnahkan membaca doa ketika masuk dan keluar masjid.

Do`a masuk masjid :”Allohumma shalli wasallim `ala Muhammad wa`ala aali Muhammad,Allohumma iftah li abwaba rahmatika”

Dan doa keluar masjid :” Allohumma shalli wasallim `ala Muhammad wa`ala aali Muhammad, Allohumma inni as aluka min fadhlika”

4.Dianjurkan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid.

Anas radhiallah anhu berkata: “Termasuk dari sunnah, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid. Hal ini juga berdasar pada hadist :”Bahwa nabi suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut dan ketika membersihkan badan serta dalam hal-hal lain.

5.Shalat “Tahiyatul masjid”. Jika anda masuk masjid shalatlah dua rakaat sebelum anda duduk.      Shalat ini hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan pada wejangan nabi:”Jika seorang dari kalian masuk masjid maka hendaknya ia shalat dua rakaat sebelum duduk.”

6.Dilarang jual beli dimasjid.

Masjid dibangun bukan untuk jual beli, tetapi untuk dzikir, shalat, belajar atau mengajar ilmu agama. Rasulullah berkata:” Jika kalian melihat orang yang berjual beli di masjid maka katakanlah: Semoga Allah jadikan dagangan mu tidak untung.” Beliau menyuruh kita ikut mengutuk orang yang melakukan jual beli di masjid ini bukti bahwa jual beli di masjid adalah sesuatu yang terlarang.

7.Bagi wanita tidak dibenarkan menggunakan parfum ketika ingn hadir di masjid.

Nabi bersabda:” Jika seorang wanita ingin masuk masjid maka tidak boleh baginya menggunakan wewangian” (HR Muslim, Ahmad & Nasai)

8.Dilarang mengumumkan barang hilang di masjid. Rasulullah bersabda: “Siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid maka katakanlah: Semoga Allah tidak mengembalikannya padamu”.(Syahid)

Maraji`:kitab adab lifawaid `abdul aziz assyalhub

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *