KEUTAMAAN KOTA SUCI MAKKAH

masjidil harom

Semua kaum muslimin mungkin sudah mengetahui akan kemuliaan kota makkah,dan setiap muslim memiliki impian untuk bisa pergi kesana,baik dalam rangka mengerjakan ibadah haji ataupun umrah.Namun,tahukah anda tentang keutamaan dan keistimewaan kota suci makkah?.

Nah,pada edisi kali ini kami akan menyebutkan tentang keutamaan kota suci makkah,sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Allah dan Rasulnya.

Diantara keutamaan kota suci makkah:

1.Allah menetapkan makkah sebagai kota suci,sejak penciptaan langit dan bumi hingga akhir zaman nanti.

Rasulullah shalallahu `alaihi wasallam bersabda:”Sesungguhnya kota makkah ini telah dimuliakan Allah sejak pada hari penciptaan langit dan bumi,ia adalah kota suci yang penuh dengan kemuliaan yang telah Allah tetapkan hingga hari kiamat kelak”.(Shohih bukhari:3189,dan Muslim:3289).

2.Makkah akan tetap dalam perlindungan Allah azza wa jalla ,dan menjadi negeri yang aman nan tenteram,serta senantiasa akan dijaga oleh orang-orang quraisy dari keturunan nabi Ibrahim `alaihissalam hingga akhir zaman nanti.

Allah `azza wa jalla berfirman:”Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata:Wahai Rabb-ku jadikanlah negeri makkah ini sebuah negeri yang aman,dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari orang-orang yang menyembah berhala-berhala.”(QS. Ibrahim:35).

Telah terbukti bahwa Rasulullah yang berasal dari keturunan suku quraisy (keturunan nabi Ibrahim) menumpas para penyembah berhala dan mengajak mereka untuk masuk agama islam,sehingga makkah menjadi aman dan tentram hingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

3.Kota makkah merupakan kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah shalallahu `alaihi wasallam bersabda:”Demi Allah,makkah adalah sebaik-baik bumi,dan makkah adalah tempat yang paling dicintai Allah.Seandainya aku tidak terusir dari makkah(karena gangguan orang-orang kafir quraisy) tentu aku tidak akan keluar meninggalkan makkah.(HR.Tirmidzi:3925)-shohih.

4.Shalat dimakkah terlebih dimasjidil haram memiliki derajat dan nilai yang tinggi ,yaitu satu kali shalat di masjidil haram seperti shalat seribu kali shalat dimasjid lain.

Rasulullah shalallahu `alaihi wasallam bersabda:”Satu shalat di masjidil haram lebih utama dibandingkan dengan seribu kali shalat dimasjid-masjid yang lain.(HR.Ibnu majah, no:1406 )-shahih.

Maka dari itu saking besarnya keutamaan kota makkah,lalu Allah menetapkan beberapa hukum secara khusus untuk kota makkah,diantaranya:Orang kafir (non muslim) diharamkan masuk kota makkah.

Allah azza wajalla berfirman:” Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.Attaubah:28).

Allah juga melarang para pelaku maksiat memasuki makkah,sebagaimana firman-Nya:” Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.(QS.Al Hajj:25).Wallohu ta`ala a`lam.

Oleh: Lilik Ibadurrahman

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hadits


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *