Praktikum Pengadilan Agama Sem. Genap TA 2014/2015

DATA MAHASISWA STDI IMAM SYAFI’I PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2014/2015
YANG MENGIKUTI PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA
             
GELOMBANG I   GELOMBANG II
NO. NIM NAMA   NO. NIM NAMA
1 2012.03.0164 MUHAMMAD ZENDRI   1 2012.03.0136 DHIA’UL KHAQ
2 2012.03.0130 AHMAD ROZIKIN   2 2012.03.0152 M. YUSUF ADZ DZAHABI
3 2012.03.0131 ALI MUSTAFA   3 2012.03.0153 MARJAN
4 2012.03.0132 ANWAR FATHONI   4 2012.03.0155 MOH. NURZAHIN FADHLI
5 2012.03.0133 ARIF HUSNUL KHULUQ   5 2012.03.0157 MUH. NASHIR IBRAHIM
6 2012.03.0134 ARIFUDIN   6 2012.03.0158 MUHAMMAD ABSHAAR
7 2012.03.0135 AZIZ MUZAKI   7 2012.03.0159 MUHAMMAD FAROUQ
8 2012.03.0137 EKO ISWANTO   8 2012.03.0161 MUHAMMAD NURUL FAHMI
9 2012.03.0138 ELYANA MARYANTO   9 2012.03.0162 MUHAMMAD UMAR HAMDAN
10 2012.03.0139 FADLAN   10 2012.03.0163 MUHAMMAD ZAINURI
11 2012.03.0140 FAHMY MUHAMMAD   11 2012.03.0129 AFWAN AWWAB
12 2012.03.0141 FAJAR ASKARULLAH   12 2012.03.0165 MUHAMMAD ZHILALUR RAHMAN
13 2012.03.0142 FAUZI AHMAD   13 2012.03.0166 MUTTAQIN
14 2012.03.0143 FEBRI SARIYANTO   14 2012.03.0167 NUZUL ABROR
15 2012.03.0144 FERDIANSYAH   15 2012.03.0168 RIKI SAPUTRA
16 2012.03.0145 HABIBULLAH   16 2012.03.0169 RIZKY EKASMAN NUNYAI
17 2012.03.0147 HAERUMAN   17 2012.03.0171 SAHRANI
18 2012.03.0148 HERY WANDRISAL   18 2012.03.0172 SAHRUL
19 2012.03.0149 IRSAN   19 2012.03.0174 SUSANTON
20 2012.03.0150 JUMANTORO   20 2012.03.0175 SYAHRUL RAMDANI
21 2012.03.0170 RUSLAN   21 2012.03.0177 WIDODO EDI SAPUTRO
22 2012.03.0222 MOHD ARIEF NURVIANTO   22 2012.03.0221 WINNING SON ASHARI
             
            Jember, 3 Rabi’ul Akhir 1436/24 Januari 2015
          Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah
             
           
          Muhsan Syarafuddin, Lc. M.H.I.
          NIY. 20100814,016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *